بخاری گازسوز سپهر الکتریک مدل شهاب 15000

6,058,200 تومان
طراحی منحصر بفرد محصول دارای بازده انرژی A دارای ۲ سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش مجهز به سیستم کنترل کمبود اکسیژن ODS قابل نصب روی دیوار یا روی زمین همراه با پایه مخصوص

بخاری گازسوز سپهر الکتریک مدل سارا 14000

5,782,200 تومان
طراحی منحصر بفرد محصول دارای بازده انرژی A دارای ۲ سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش مجهز به سیستم کنترل کمبود اکسیژن ODS قابل نصب روی دیوار یا روی زمین همراه با پایه مخصوص

بخاری بدون دودکش سپهر الکتریک مدل سرامیکی/ فن دار

4,678,200 تومان
طراحی منحصر بفرد محصول دارای بازده انرژی A دارای ۲ سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش مجهز به سیستم کنترل کمبود اکسیژن ODS قابل نصب روی دیوار یا روی زمین همراه با پایه مخصوص

بخاری بدون دودکش سپهر الکتریک مدل سرامیکی

3,988,200 تومان
طراحی منحصر بفرد محصول دارای بازده انرژی A دارای ۲ سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش مجهز به سیستم کنترل کمبود اکسیژن ODS قابل نصب روی دیوار یا روی زمین همراه با پایه مخصوص

بخاری بدون دودکش سپهر الکتریک مدل شعله ای 5000

3,712,200 تومان
طراحی منحصر بفرد محصول دارای بازده انرژی A دارای ۲ سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش مجهز به سیستم کنترل کمبود اکسیژن ODS قابل نصب روی دیوار یا روی زمین همراه با پایه مخصوص